सम्पूर्ण मिडियाकर्मी एजेन्सी तथा पत्रकार मित्रहरुलाई सूचना अध्यावधिकका लागि अनुरोध

सम्पूर्ण मिडियाकर्मी एजेन्सी तथा पत्रकार मित्रहरुलाई निम्नानुसार सूचना अध्यावधिकका लागि अनुरोध गरिन्छ ।Media Nep